Провісник печінкової долі

Як у відомому рекламному ролику: наша печінка живе і старіє одночасно з нами. Заглянути всередину печінки і дізнатися, в якому вона стані, можна двома способами: інвазивно – за допомогою біопсії, і поверхнево – за допомогою УЗД. Однак 8 років тому в Європі з’явився інноваційний метод діагностики стану печінки – фібросканування, або еластометрія. Метод неінвазивний, простий, безболісний і не вимагає спеціальної підготовки пацієнтів. В Україні фіброскан (Fibro scan) функціонує з 2008 року в Клініці еферентної терапії, яка займається проблемами захворювань печінки. На сьогодні їх усього два. На території Євросоюзу і країн СНД метод офіційно визнаний безпечною альтернативою біопсії печінки. Про переваги фібросканування ми розмовляли із Заслуженим лікарем України, хірургом-гепатологом, гастроентерологом, кандидатом медичних наук, директором Клініки еферентної терапії Віталієм ЧОРНОМИЗОМ.

ВЗ Віталію Дмитровичу, які принципи функціонування апарату?

– Фібросканування називають «провісником» майбутнього печінки. І не дарма. Метод використовується з метою визначення еластичності тканини печінки, розростання сполучної тканини, колагену, які прямо пропорційні сту-пеню фіброзу. А чим вищий ступінь фіброзу, тим більша ймовірність розвитку дистрофії і цирозу. Як це працює? Фіброскан можна назвати вдосконаленим УЗД. Основна його частина представлена ультразвуковим перетворювальним датчиком, у який встановлено джерело коливань середньої амплітуди і низької частоти. Генеровані ним коливання пе-редаються на підлеглі тканини печін-ки і створюють пружні хвилі, що піддають модуляції відбитий ультразвук. Швидкість поширення пружних хвиль пов’язана з еластичністю досліджуваної печінкової тканини. А еластичність печінки безпосередньо пов’язана зі ступенем фіброзу: чим менш еластична печінка, тим більш виражений фіброз. Під час одного обстеження виконується 10 вимірів на глибині 25-75 мм від поверхні шкіри. Сумарний обсяг досліджуваної печінкової тканини становить 6 куб. см. Результат позначається в кілоПаскалях.

ВЗ Для діагностики яких захворювань найбільше підходить цей метод?

– На етапах діагностики захворювань печінки фібросканування є незамінним методом. У першу чергу його застосовують для діагностики вірусних гепатитів, які останнім часом дуже активно

поширюються територією України. Від даних, отриманих у результаті фібросканування, залежить подальша тактика лікування. Наприклад, якщо ми визначаємо фіброз 0-1 ступеня, отже,

є час для моніторингу стану пацієнта і підтримувальної терапії. Коли ж цифри вищі за 12 кПа – це велика загроза розвитку цирозу найближчим часом. Крім цього, дані фіброскану незамінні для контролю, коли йде активне (а іно-ді й агресивне) лікування. Це дає змогу вчасно скоригувати терапію. Метод дозволяє визначити, перш за все, прогноз захворювання, показання в потребі противірусної та антифібротичної терапії. У цілому під час лікування вірусних гепатитів мають значення три ключові моменти: вірусне навантаження, активність процесу і ступінь фіброзу печінки. Якщо лікарю відомі всі три моменти, він завжди визначить правильну, обґрун-товану тактику лікування, що забезпе-чить дуже високу ймовірність одужан-ня (вище 80%).

ВЗ За яких захворювань, крім вірусних гепатитів, апарат фіброскан може надати незамінну діагностичну допомогу?

– Показання для проходження еластометрії – це цироз печінки на різних його етапах з метою підтвердження діагнозу і моніторингу лікування; криптогенні гепатити (нез’ясованої етіології);

автоімунний гепатит; жирова інфільтрація печінки з наявністю активності печінкових ферментів або жирова дистрофія печінки; алкогольне ураження

печінки з ознаками цитолізу і холестазу; токсичні ураження печінки; жовтяниця; тривале підвищення трансеміназ на тлі медикаментозної терапії інших захворювань; склерозивний холангіт, тривале підвищення білірубіну тощо.

Цей перелік захворювань виводить фібросканування у лідери з визначення стану печінки в даний момент і в перспективі.

ВЗ Тобто фіброскан «бачить» і ступінь ожиріння печінки?

– Так, і в цьому випадку лікар за допомогою апарату може також «передбачити», як розвиватимуться події. Враховуючи неправильне харчування і спосіб життя, останнім часом ми все частіше спостерігаємо стеатоз – так зване ожиріння печінки. Це одна зі складових хвороби ХХІ століття – «синдрому менеджера». Хвороба раніше виникала у людей віком старше 45 років і втричі частіше у жінок, проте в останні роки

відзначається зворотна тенденція – ожиріння печінки стрімко молодшає і «косить» сильну половину людства. Якщо вчасно не почати лікувати стеатоз, клітини втрачають еластичність, і печінка набуває твердої структури. Це теж пряма дорога до цирозу

ВЗ Прокоментуйте ефективність діагностики методом еластометрії?

– Метод еластометрії має високу діагностичну точність. Ми порівнювали ефективність біопсії і фібросканування у своїх пацієнтів. Оцінка достовірності результатів у разі неінвазивної діагностики відповідала наступним показникам: за фіброзу 1 ступеня (F1) – 90%,

F2 – 93-95%, F3 – 96-97%, F4 – 99%.

Тобто діагностична цінність фібросканування досить висока.

ВЗ У чому переваги фібросканування перед біопсією?

– Ми вже говорили про атравматичність. Але основні переваги фібросканування перед альтернативними методами лабораторної діагностики (наприклад, фіброТест) або біопсією

печінки в тому, що метод еластометрії «бачить» ураження печінки набагато ширше і глибше. Стан фіброзу можна зафіксувати одночасно в десяти місцях печінки. Обсяг досліджуваної тканини суттєво перевищує такий за пункційної біопсії. Також перевага у можливості контролю за станом печінки за згодою

хворого, тому що від біопсії пацієнти часто відмовляються.

ВЗ Чи є у методу недоліки?

– Основна проблема, з якою стикається лікар під час проведення фібросканування, – виражене ожиріння. Якщо людина дуже огрядна, виникає похибка, ступінь фіброзу визначається не так достовірно. Однак, знаючи величину цієї похибки, в динаміці ми все ж можемо оцінити прогресування фіброзу печінки. Також під час диференційної діагностики таких захворювань як гепатоцелюлярна карцинома, гемохроматоз, гемосидероз та інші краще використати біопсію.

ВЗ Як часто пацієнтам доводиться проходити фібросканування?

– Зменшення фіброзу печінки – досить повільний процес. Тому проводити дослідження частіше ніж раз на півроку – недоцільно. Щоправда, ми бачимо різницю в цифрах часто при суміжних станах і оцінити правильну чи хибну тактику лікаря можна беззаперечно. Неінвазивний метод широко використовується у клінічній практиці багатьох країн світу і ми не маємо права відмовлятися від такої зручної та необхідної діагностики.

Тетяна ПРИХОДЬКО, «ВЗ»