Що таке еферентна терапія?

Еферентна (від  латинського “efferens” – виводити) терапія – сукупність еферентних методів, направлених на виведення з організму токсичних субстанцій, екзогенних і ендогенних токсинів, хімікатів, отрут, чужорідних білків, агресивних ферментів.

Основними біологічними середовищами, через які виводяться токсини з організму, є – кров, плазма, лімфа, спиномозкова рідина, жовч.

Активно використовуються методи сорбції (очищення) кишківника шляхом застосування ентеросорбентів.

Історія розвитку еферентної терапії

Початок виникнення методів еферентної терапії  пов’язано з появою  ентеросорбентів. Метод, заснований на зв’язуванні і виведенні з шлунково – кишкового тракту з профілактичною та лікувальною метою екзо-і ендотоксинів. Використання деревного вугілля в Єгипті більше 3-х тисяч років тому для зовнішнього і внутрішнього застосування, застосування сорбенту за часів Київської Русі і Древній Греції неодноразово описано істориками. Активне використання ентеросорбентів в харчовій промисловості і виноробстві для очищення рідин.

І по сьогоднішній день широко використовуються сорбенти для очищення від промислових відходів і є найкращим методом для захисту від летючих отруйних рідин. Історія застосування ентеросорбентів величезна і описати всі галузі, де б не використовувалися різні сорбенти на основі активованого вугілля, кісточки, целюлози, хітину, кремнію, просто не представляється можливим.

Початок виникнення методів еферентної терапії якраз пов’язано з появою ентеросорбентів. Метод, заснований на зв’язуванні і виведенні з шлунково – кишкового тракту з профілактичною та лікувальною метою екзо-та ендотоксинів. Використання сорбентів описано істориками: деревного вугілля в Єгипті більше 3-х тисяч років тому для зовнішнього і внутрішнього застосування, застосування сорбенту за часів Київської Русі і Древній Греції, а також  активне використання ентеросорбентів в харчовій промисловості і виноробстві для очищення рідин.

І по сьогоднішній день широко використовуються сорбенти для очищення від промислових відходів і є найкращим методом для захисту від летючих отруйних газів. Історія застосування ентеросорбентів величезна і описати всі галузі, де б не використовувалися різні сорбенти на основі активованого вугілля, кісточки, целюлози, хітину, кремнію, не  можливо.

Галузь застосування еферентної терапії. Лікування

Але головною галуззю залишається все ж медицина. Незамінні ентеросорбенти в лікуванні харчових отруєнь, опікової токсемії, при впливі вуглекислого газу, в лікуванні інтоксикацій медикаментозного, алкогольного генезу. Робота пов’язана зі  шкідливими викидами парів та в металургійній і нафтопереробній промисловості теж вимагає профілактичного застосування сорбентів.

 До методів  із застосуванням механізму ентеросорбції слід віднести промивання шлунка і товстого кишківника, застосування проносних засобів, обволікаючі препарати.

Обов’язково слід приділити увагу сорбентам, що мають високий ступінь сорбції по відношенню до інших існуючих сорбентів.

Всі лікувальні заходи, кінцевою метою яких є припинення дії токсинів на організм, об’єднані в групу методів активної детоксикації.

В першу чергу до них слід віднести використання методів  “штучної печінки” в лікуванні гепатитів, цирозів, печінкової недостатності,  поки що не має такого широкого застосування, але роль даних процедур, із застосуванням сорбентів,  величезна і результати по зниженню летальності вимагають і вчених і суспільство розвивати роботу в цьому напрямку.

Впровадження в медичну практику методів плазмаферезу, гемосорбції, плазмасорбция, ультрафільтрації, озонотерапії, використання внутрішньосудинного лазерного опромінення крові, ультрафіолетового опромінення крові, має історію близько 100 років.

Ряд технологій відомі і величезна кількість процедур розроблено і модифіковано вченими за останні 20 років.

Тільки в клініці еферентної терапії проводитися близько 80 методів активної детоксикації організму.

З деякими з них можна ознайомитися на сторінках сайту.

Головне – методи активної детоксикації гідно зайняли свою нішу в лікуванні багатьох хронічних захворювань організму і тепер немає сумніву, що використання еферентних технологій значно покращує лікувальний ефект.